Ägg slängs i onödan
En ny studie, genomförd av SLU på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm, bekräftar att ägg i svenska butiker går att använda minst en månad efter den bäst före-dag som anges. Bakgrunden är att Sverige i dagsläget måste följa gällande EU-regel som innebär fyra veckor från värpning, trots att nio av tio svenskar förvarar sina ägg i kylskåp. EU-regeln gör att många ägg slängs i onödan, menar Konsumentföreningen.
– Nu har vi svart på vitt att ägg har lång hållbarhet. Studien kommer att användas som ett av många underlag i de diskussioner som förs i EU kring en förlängning av bäst före-datum på ägg, säger Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm (KfS).
Studien visar att det inte finns några skillnader i smak och lukt mellan dagsfärska ägg och ägg som lagrats kylskåpskallt i åtta veckor, som är den tid studien pågick. Anmärkningsvärt är att detta även gällde de ägg som förvarades i rumstemperatur under studiens första 21 dagar. Hos dessa ägg hade dock gulan mist lite av sin spänst, enligt ett pressmeddelande från KfS..
Livsmedelsverket arbetar för att få till stånd en ändring av regelverket och myndigheten har begärt att EU-kommissionen ska sätta frågan på sin agenda.
– Studien sträcker sig till 4 veckor efter bäst före-datum, men jag vågar påstå att ägg håller sig fräscha betydligt längre om de förvaras kallt, säger Louise Ungerth.
Fakta från KfS: Den som känner sig osäker kan kontrollera ägget genom att lägga det i en skål med vatten. Om ägget stannar kvar på botten är det okej. Om det flyter upp betyder det att de nedbrytningsprocesser som pågår i ägget har nått en punkt då ägget eventuellt inte är okej längre. Om det flyter är det säkrast att knäcka ägget och undersöka det - luktar det bra går det att äta.

Länk till studierapporten här
/FoodMonitor

t20