CeciliaKrav på politiker
- naturlig skolmat
FoodMonitor har tidigare rapporterat om initiativet Naturlig Mat i Skolan, som verkar för att få naturligare och hälsosammare råvaror i skolmaten. Grundaren, kostrådgivaren Cecilia Blidö (foto), berättar nu att namninsamlingen, som kräver åtgärder på politisk nivå, överlämnats till regeringen. Den innehåller 11 370 namn.
Forskning visar att ungefär var femte barn är överviktigt idag och det finns rapporter om att koncentrationssvårigheter ökar i skolorna liksom förskrivningen av mediciner för barn med NPF-diagnoser. Det tycker Cecilia Blidö är alarmerande då kosten är ett mycket viktigt verktyg för att på naturlig väg underlätta koncentration, prestation och att förebygga ohälsa.
Ursprunget till Naturlig Mat i Skolan är den nya skollagen 2011, och att många skolor efter det övergick till att byta ut riktigt smör mot margarin och standardmjölk mot lättmjölk, efter att ha följt Livsmedelsverkets kostråd.
I namninsamlingen ställs nu krav på att utesluta light/lätt/lågfettsprodukter, margariner och glutamater ur skolmaten och istället välja produkter av miljöhänsyn, bättre skolekonomi och god hälsa. Man påpekar också att skollagen kräver näringsriktig skolmat men att det inte finns något i lagen som kräver att skolorna följer Livsmedelsverkets kostråd.
Cecilia Blidö är utbildad kostrådgivare, friskvårdsföretagare och förälder till två barn i grundskolan. Naturlig Mat i Skolan grundade hon som en hjärtefråga 2011. Namninsamlingen översändes igår till Regeringen; Statsministern, Utbildningsministern, Landsbygdsministern och till samtliga partiordföranden i de politiska riksdagspartierna.

– Vi kräver att det vidtas åtgärder för att uppnå förändring så barn och unga kan få förutsättningar till en hälsosam skolmatsmiljö. Vilka partier och politiker blir först att ta tag i frågan på allvar? undrar Cecilia Blidö.
Läs om Naturlig Mat i Skolan i tidigare FoodMonitor-artikel här
/Mats Holmström

t20