Forskning: Protein kan
trigga utveckling av diabetes
Typ 2-diabetes är starkt kopplad till övervikt och fetma. En grundläggande och tidig anledning i sjukdomsutvecklingen är att fettcellerna reagerar dåligt på insulin i blodet. Forskare vid Linköpings Universitet tror sig nu ha tagit ett stort steg mot en förståelse av hur hur sjukdomen uppstår. Ett enskilt protein tycks ha en avgörande roll när fettvävnaden blir okänslig för insulin.
– Vi har tidigare funnit att proteinet mTOR har en central roll och har nu visat att en nedreglering av aktiviteten hos mTOR kan förklara i princip alla förändringar som observeras i fettvävnaden, konstaterar forskarna vars resultat publiceras i tidskriften Journal of Biological Chemistry.

Nedregleringen av mTOR kommer sig troligen av att stora fettceller måste stoppa sin tillväxt för att inte spricka, enligt forskarna, som också anser att deras studie visar att denna nedreglering leder till insulinresistens hos fettcellerna.
– Eftersom fettet då inte kan lagras i fettcellerna i samma utsträckning som tidigare kommer alltmer fett att hamna i andra organ, som även de blir insulinresistenta, förklarar Peter Strålfors, professor i cellbiologi och ansvarig för den experimentella delen av projektet.
Ett tidigare problem i forskningen har varit att fakta hämtats från olika modellsystem – till exempel möss och cellinjer – som inte varit kompatibla med varandra eller med människor, menar Linköpingsforskarna, som i sin studie sammanställde de data för fettceller från riktiga patienter som de samlat på sig under de senaste åren och kompletterade dem med nya experiment.
– Det är första gången som sådana internt konsistenta data har funnits och de skapar helt nya möjligheter. Vi kan systematiskt utvärdera olika hypoteser om hur insulinresistens uppstår, berättar Gunnar Cedersund, teoretisk fysiker och systembiolog som ansvarat för den teoretiska modelleringsdelen i projektet.
/MATS HOLMSTRÖM

t20