Forskning: en läsk om dagen
ökar risken för diabetes
En burk med sockerläsk om dagen är tillräckligt för att öka risken att utveckla typ 2 diabetes med hela 18 procent. Det har brittiska forskare kommit fram till. Deras studie har publicerats i det senaste numret av den välrenommerade tidskriften Diabetologia.
”Den här studien styrker sambandet mellan en ökad incidens av typ 2 diabetes och en hög konsumtion av socker-sötad läsk hos vuxna européer”, skriver forskarna i en kommentar.
Forskarna studerade information från 11 684 personer som utvecklat typ 2 diabetes, och 15 374 slumpmässigt utvalda, mellan åren 1991 och 2007. Personerna var från åtta europeiska länder.
Forskarna fann även att risken att drabbas av stroke ökade i samma omfattning som för typ 2 diabetes vid konsumtion av en burk sockerläsk.
Men forskarna är samtidigt noga med att poängtera att de inte bevisat att läskkonsumtion orsakar typ 2 diabetes. Det kan finnas andra faktorer som deras studie inte tagit hänsyn till, menar man.
Trots det tycks de brittiska forskarnas resultat bekräfta tidigare resultat publicerade av forskare i USA som säger att en daglig konsumtion av läsk ökar risken att utveckla typ 2 diabetes med 25 procent.
/FoodMonitor
Läs mer om forskarnas resultat här: http://www.diabetologia-journal.org,

t20