Forskning:
Närodlat är inte klimatsmartare
Enligt en ny undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar en matkasse med lokalt odlade varor endast med obetydligt lägre klimatutsläpp än en genomsnittlig svensk matkasse. Istället har det mycket större betydelse vad man stoppar för slags produkter i kassen.
Idag släpptes rapporten med titeln Food consumption choices and climate change, som tagits fram inom forskningsprogrammet Entwined.
I rapporten har klimatpåverkan av närodlad och fjärrodlad mat analyserats med hjälp av så kallad livscykelanalys. För att illustrera vilket inflytande konsumenterna har på klimatet genom sina val av livsmedel har olika typer av matkassar jämförts.
– Debatten om klimatsmart mat har varit felfokuserad, vilket lett till att många konsumenter idag tror att närodlat alltid är det klimatsmartaste valet. Men vår undersökning visar att transportavståndet egentligen kan ha ganska liten betydelse, säger Stefan Åström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
En betydligt större utsläppsminskning får man däremot då nötkött byts ut mot vegetariska alternativ i matkassarna, enligt rapporten. Allra lägst utsläpp har matkassen innehållande säsongsanpassad vegetarisk mat.
– Genom att äta säsongsanpassad vegetariskt mat kan utsläppsmängden av växthusgaser halveras. Ett försiktigt överslag visar att om alla svenskar skulle göra ett sådant dietval skulle växthusgasutsläppen minska med cirka 3.6 miljoner ton koldioxid, säger Stefan Åström.
Länk till rapporten här
/FoodMonitor

t20