Emma24Järnkoll på skolmatens kvalitet
För nästan exakt ett år sedan sjösattes verktyget SkolmatSverige som en effekt av att den nya skollagen trädde i kraft 2011. Lagens krav på skolmåltidernas näringsriktighet ökade behovet av ett verktyg för skolorna att utvärdera, utveckla och dokumentera sina måltider. En forskargrupp vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting gjorde slag i saken. FoodMonitor redde ut begreppen med projektledare Emma Patterson.
Emma Patterson är från Irland men kom till Sverige 2005 och blev doktorand vid Karolinska Institutet. År 2010 i slutfasen av Emmas doktorandperiod kom hon i kontakt med en forskargrupp som arbetade med skolmatsfrågor.
Läs intervjun med Emma Patterson hos FoodMonitorPlus

t20