Forskning: ämnen i kanel visar lovande egenskaper i att motverka Alzheimers
Ämnet i kanel som ger upphov till dess sötaktiga lukt, kanelaldehyd, har egenskaper som kan komma att göra det användbart i att motverka sjukdomen Alzheimers. Det har amerikanska forskare kommit fram till. Deras resultat har nyligen publicerats i den välrenommerade tidskriften Journal of Alzheimer's Disease.
Enligt forskarna kan föreningarna kanelaldehyd och epikatekin, som båda finns i kanel, hindra uppkomsten av proteinaggregat av tau proteiner, som är en del av utvecklingen av den neurodegenerativa sjukdomen Alzheimers.
Personer med Alzheimers har mer klumpar med tau proteiner i hjärnan än friska personer.
Kanelaldehyd skyddar enligt forskarna tau proteinerna från oxidativ stress, vilket gör dem mindre benägna att bilda klumpar.
”Eftersom tau är känsligt för oxidativ stress, så frågar sig vår studie om behandlingen av sjukdomen Alzheimers skulle kunna dra nytta av kanel. Speciellt om man tittar på potentialen hos de mindre föreningarna”, säger Roshni George, forskare vid University of California i Santa Barbara.
Men forskarna är noga med att poängtera att även om deras resultat är lovande så är man ”långt från att veta om det här kommer att fungera i människor".
/FoodMonitor

t20