Husmanskost regerar fortfarande
Att vi svenskar är nyfikna på mattrender är ingen nyhet. Trots det är det fortfarande den klassiska, svenska husmanskosten som oftast hamnar på tallriken. Detta enligt en undersökning som Livsmedelsföretagen låtit göra.
Enligt samma undersökning kommer italiensk mat på andra plats, följd av amerikansk och på plats fyra och fem hamnar tex-mex respektive grekisk mat.
– Vi svenskar hakar gärna på internationella mattrender. De svenska livsmedelsproducenterna är ofta tidiga med att fånga upp och driva nya trender med framgångsrik utveckling av produkter och koncept. Det är ändå intressant att se att den hederliga gamla svenska husmanskosten står sig väl i konkurrensen, kommenterar Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsföretagen.
Enligt Livsmedelsföretagen har boende på landsbygden och på mindre orter en något högre preferens för den traditionella svenska maten än storstadsborna. Undersökningen visar också att åldersgruppen 18-25 år väljer svensk husmanskost något mer sällan än äldre åldersgrupper. 55 % menar att de äter ”svenskt” minst någon gång per vecka jämfört med 66 % för befolkningen i genomsnitt. Å andra sidan väljer ungdomarna oftare till exempel tex-mex än genomsnittet.
– Just tex-mexmat är ett bra exempel på en mattrend som livsmedelsindustrin tidigt hakade på i Sverige, och idag är svenskproducerad tex-mex en produkt vi dessutom med framgång exporterar till övriga världen, säger Marie Söderqvist.
Undersökningen har utförts av United Minds på uppdrag av Livsmedelsföretagen. Totalt deltog1 0 25 personer i undersökningen.
/FoodMonitor

t20