Forskning: Omega-3
ökar risken för barnallergier
Omättat fett, som de erkänt hälsosamma omega-3-fettsyrorna, kan enligt ny forskning öka risken för allergi hos barn. Detta enligt en studie i samarbete mellan Chalmers i Göteborg och Umeå universitet.
Studien, som publiceras i tidskriften PLOS One, visar enligt forskarna att nyfödda med en hög andel omättat fett i blodet hade större risk att utveckla allergi under sina första 13 år än nyfödda med låg andel omättat fett. Forskarna tror att det beror på att omättat fett dämpar aktiveringen av immunsystemet och därmed motverkar att spädbarnets immunsystem mognar.
– På samma sätt som immunsystemets mognad förhindras om vi lever för rent, kan den nog försvåras om immunsystemet dämpas av höga halter omättat fett, säger Agnes Wold, immunolog vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.
– Det är känt sedan tidigare att omättade fettsyror hämmar immunsystemets aktivering. Det kan säkert vara nyttigt om man är gammal och inflammerad. Men spädbarnets immunsystem behöver få en kick-start, annars mognar det inte på rätt sätt, fortsätter hon.
Forskarna undersökte fettsammansättningen i navelsträngsblodet hos 129 nyfödda barn. Barnen valdes ut från en kohort om 794 barn som föddes i Östersund 1996-1997. Deras navelsträngsblod sparades i frysen och barnen följdes med regelbundna allergikontroller upp till till 13 års ålder.
Av de utvalda barnen hade 48 inga tecken på allergi under uppväxten, medan 44 hade luftvägsallergi och 37 atopiskt eksem (böjveckseksem) vid 13 års ålder.
När man undersökte fettsyramönstret hos de tre grupperna fann man att de som var allergiska vid 13 års ålder hade högre andel fleromättat fett i blodet vid födelsen än de som inte utvecklat allergi. Både en hög andel omega-3-fettsyror och en hög andel omega-6-fettsyror visade sig vara riskfaktorer för allergiutveckling.
De nyfödda som kom att förbli icke-allergiska under uppväxten hade däremot en högre andel enkelomättat fett i navelsträngsblodet. Resultaten stod sig även om man tog hänsyn till om barnets mammor var allergiska eller inte.
Resultaten är kontroversiella, då kvinnor idag uppmanas att äta mindre mättat fett och spädbarnsmat ofta berikas med omega-3-fettsyror. Att omättat fett skulle vara nyttigt är en slutsats som framför allt har dragits från studier av hjärt-kärlsjukdom hos medelålders individer, enligt forskarna.
/FoodMonitor

t20