Forskning: Förening i broccoli tros kunna motverka ledskador vid artros
Enligt en ny forskarstudie kan föreningen sulforphane, som finns i bland annat broccoli, minska skador på broskceller. Det skulle kunna hjälpa patienter som lider av artros. Det rapporterar tidningen Daily Mail.
”Resultaten från studien är mycket lovande. Vi har visat att det här fungerar i de tre labbmodeller som vi prövat. I broskceller, i vävnad, och i möss. Nu vill vi visa att det här fungerar i människor”, säger forskaren Ian Clark vid UEA, till Daily Mail.
I djurförsök fick möss, som fick äta en diet som var rik på sulforphane, väsentligt mindre skador på leder.
När forskarna testade sulforphane på mänskliga broskceller visade det sig att de gener som gav upphov till skador stängdes av.
Dessutom visade försök på brosvävnad från ko på en skyddande effekt av sulforphane.
Forskarna har i dagarna publicerat sina resultat i den välrenommerade tidskriften Arthritis & Rheumatism.
/FoodMonitor

t20