Svensk Fågel: Nej till
klorbehandlad, amerikansk kyckling
Idag råder handelsstopp för amerikansk kyckling till EU. Det vill USA ändra på och Maria Donis, vd för Svensk Fågel misstänker att det kommer att bli en het fråga under diskussionerna om frihandel under president Barack Obamas besök i Sverige. Svensk Fågel anser att det vore förödande om EU och Sverige öppnade sina gränser för amerikansk lågpriskyckling som doppats i bakteriedödande klorbad.
– Jag är övertygad om att svenska konsumenter inte vill ha en kyckling som gått igenom ett kemiskt reningsbad innan den hamnar på vår tallrik. Det går stick i stäv med den svenska modellen som innebär att vi arbetar förebyggande och med kontinuerlig provtagning i hela värdekedjan för att förhindra sjukdomar. Det har gjort att vi i dag kan erbjuda en svensk, salmonellafri kyckling av hög kvalitet, något som den amerikanska kycklingen är långt ifrån, kommenterar Maria Donis i ett pressmeddelande.
Enligt den amerikanska modellen väljer man att doppa kycklingen i klor för att göra sig av med bakterier i efterhand. Men trots detta kan de inte garantera att de levererar en salmonellafri kyckling, anser Svensk Fågel.
Inom den amerikanska kycklinguppfödningen är även användandet av antibiotika utbrett, medan Sverige har en av världens lägsta antibiotikaförbrukningar. Att märka produkten som klordoppad hjälper inte konsumenten när majoriteten av kyckling som importeras hamnar på restaurang och storhushåll samt vidareförädling, menar man vidare.
– Om vi i Sverige anser att den svenska modellen är den rätta vägen, både från politiskt och myndigheters håll, så måste dessa krav även ställas mot importen i en frihandelsförhandling. Även mot ett land som USA. Att tillåta en undermålig och billigare produkt välla in i landet vore förödande både ekonomiskt för de svenska bönderna och för svenskt smittskydd. Detta kan tyckas vara en liten fråga i sammanhanget men den kan också få allvarliga följder för den svenska folkhälsan, kommenterar Maria Donis.
/FoodMonitor

t20