MariaDonisKonsumenter vill ha svenskt – samtidigt ökar importen
71 procent av oss svenska konsumenter anser att det är viktigt att välja svensk kyckling. Detta enligt en ny undersökning från Ipsos som genomförts på uppdrag av branschorganisationen Svensk Fågel. Samtidigt står fortfarande importen för den största ökningstakten. Enligt Svensk Fågels vd Maria Donis (foto) är det svårare att göra medvetna val på restaurang, där majoriteten av kycklingen är importerad.
Huvuddelen svenska konsumenter vill alltså välja svenskt vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med förra året. Sju av tio uppger också att man väljer svenskt för att gynna den svenska bonden.
– Undersökningen visar allt fler känner till den Gula Pippin – Svensk Fågels kvalitets- och ursprungsmärkning. Vi har under året arbetat med att tydliggöra märkningen vilket lett till att fler letar efter vår blågula symbol. Många känner också en trygghet när de väljer kyckling med vår blågula logga som också kan vara en effekt av de köttskandaler som har förekommit under senaste året. Idag är fler medvetna om att den svenska kycklingen har många viktiga mervärden som inte den importerade har, säger Maria Donisl.
Den totala kycklingkonsumtionen i Sverige växer. Förra året ökade Svensk Fågels medlemsföretag sin försäljning med 1,5 procent. Men den största ökningen står alltså fortfarande importen för. Enligt Svensk Fågel packas en del av den importerade kycklingen i blågula förpackningar med svenskklingande namn för att vilseleda konsumenten..
– Det är en vilseledning för konsumenterna och svenska bönder blir snyltade på det arbete som läggs ner. I butiken kan konsumenten ändå försöka göra ett medvetet val och aktivt leta efter svensk kyckling, även om det kan vara svårt att se. Desto svårare är det att veta vad man äter på restaurang, där majoriteten av kycklingen är importerad. Många gånger vet inte heller krögaren varifrån kycklingen egentligen kommer ifrån, säger Maria Donis.
/FoodMonitor

t20