Antibiotikaresistens allvarligt hot mot livsmedelssäkerheten i USA
Cirka 73 procent av all antibiotika som säljs i USA går till köttproduktionen. Samtidigt insjuknar fler än två miljoner människor varje år på grund av antibiotikaresistenta bakterier. Cirka 23 000 dör av sviterna. Det skriver amerikanska smittskyddsinstitutet CDC i en ny rapport.
”Resistenta bakterier i livsmedelsproducerande djur är av särskilt intresse eftersom dessa djur tjänar som bärare”, skriver CDC i sin rapport.
”Resistenta bakterier kan kontaminera mat som kommer från dessa djur. Och människor som konsumerar den maten kan utveckla antibiotikaresistenta infektioner.”
Läs rapporten från CDC här: http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf
/FoodMonitor

t20