vitlokForskning: Vitlök mot för tidig födsel
En studie vid Sahlgrenska akademin indikerar att gravida kvinnor som äter mer vitlök och torkad frukt än genomsnittet löper mindre risk att föda för tidigt.
Sambandet är tydligt enligt forskarna. Nästan 20 000 gravida kvinnor ingår i studien, av vilka fem procent födde för tidigt. De kvinnor som ätit mer vitlök än genomsnittet hade 30 procents mindre risk att föda för tidigt, särskilt om de ätit mycket vitlök i början av sin graviditet.
De kvinnor som åt mycket torkad frukt, framför allt russin, mot slutet av sin graviditet, löpte 40 procents mindre risk att förlossningen startade för tidigt, enligt studien.
– Vitlökens effekt är särskilt intressant, men än så länge tycker jag att det är för tidigt att ändra kostråden till gravida. Det krävs fler studier, kommenterar Bo Jacobsson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Enligt forskarna orsakas för tidig födsel ofta av infektioner, och deras teori är att det är de antibakteriella ämnen som både vitlök och torkad frukt innehåller som skyddar mot för tidig födsel.
– Vi har sett i andra studier att kvinnornas kostvanor påverkar graviditetslängden. Nu kan vi gå vidare och testa vår hypotes att det finns särskilda ämnen i kosten som kan förebygga förtidsbörd, genom att studera de bakomliggande mekanismerna, säger Bo Jacobsson.
Studien är baserad på en stor norsk befolkningsstudie. Resultaten är oberoende av andra faktorer som skulle kunna påverka risken för förtidsbörd, som kvinnans ålder och vikt, utbildningsnivå och alkoholkonsumtion.
Fakta: Artikeln Intakes of Garlic and Dried Fruits Are Associated with Lower Risk of Spontaneous Preterm Delivery publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Nutrition. Studien är baserad på en stor norsk befolkningsstudie. Resultaten är oberoende av andra faktorer som skulle kunna påverka risken för förtidsbörd, som kvinnans ålder och vikt, utbildningsnivå och alkoholkonsumtion.

t20