Offentliga kök har kartlagts
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Stärkt konkurrenskraft i de gröna näringarna har låtit ta fram en rapport som kartlägger de offentliga kökens arbete med livsmedelskvalitet. Det är främst landets kostchefer som intervjuats och tillfrågats vad de gör och har gjort för att höja kvaliteten på de upphandlade livsmedlen.
– Den här rapporten hoppas och tror vi i arbetsgruppen ska vara ett stöd och inspirationskälla för alla de som arbetar med att höja kvalitén på den mat som köps in till de offentliga köken. Intressant läsning för såväl beslutsfattare, kostchefer, upphandlare och andra med intresse för frågan, förklarar Eva Sundberg, projektledare på Livsmedelsverket och aktiv i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp.
En vanlig vardag äter ungefär var tredje svensk mat som köpts in för skattepengar – exempelvis på förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus. Årligen köps det in livsmedel till de offentliga köken för cirka åtta miljarder kronor. Hanteringen av den offentliga maten är en omfattande och viktig verksamhet som påverkar matmarknaden i stort, menar Landsbygdsnätverket i ett pressmeddelande.
För att kunna höja kvaliteten på den mat som köps in, lagas och serveras i offentliga kök finns det många åtgärder att fokusera på. Medlemmarna i Landsbygdsnätverket vill reda ut vad som görs och se till att goda erfarenheter sprids.
I rapporten finns bland annat information om den mat som köps in för skattepengar håller hög kvalitet och vilka kvalitetskrav som upphandlarna ställer. Annan information är hur tydliga och specifika krav som ställs av kommuner och landsting i upphandlingarna – till exempel krav på att det kött de köper in kommer från djur som har fötts upp i enlighet med våra svenska djurskyddskrav.
Rapporten pekar också på att pengar inte alltid är lösningen då de flesta kommuner har höjt kvaliteten utan extra pengar. Det finns andra sätt som att servera mer grönt och mindre kött, minska svinnet och laga mat efter säsong, menar man.
Rapporten presenteras i anslutning till Matlandet-konferensen på Gotland 20-21 november.
Länk till hela rapporten här
/FoodMonitor

t20