slvzofiakurowskaOtillåten GMO
i ris från Kina
Kinesiska risprodukter som säljs i Sverige kan innehålla otillåten GMO. Detta trots att kinesiska företag visar den svenska tullen intyg som säger att produkterna är rena.
”Vi tycker över lag i Europa att det är svårt att få bukt med Kina. De har intygat att produkterna är fria från GMO”, säger Zofia Kurowska (bilden, foto: SLV) , statsinspektör Livsmedelsverket.
  
Kina drabbades av missväxt i början på 2000-talet. Sedan dess har de kinesiska myndigheterna drivit på utvecklingen av GMO. Ett stort antal GMO-produkter har redan tagits fram och många av dem har kommit ut på marknaden.
 
I Kina är intresset för ett europeiskt godkännande av deras GMO svalt.
 
”Det enklaste vore om de ansökte om ett godkännande i Europa. Men det har de inte gjort.”
 
”Trots påstötningar från EU-kommissionen så fortsätter det att komma produkter från Kina med otillåten GMO.”
 
Livsmedelsverket har nyligen gjort stickprovsanalyser på kinesiska risprodukter hos de stora dagligvarukedjorna. 
  
Av åtta analyserade risprodukter innehöll hälften otillåten GMO. Enligt Livsmedelsverket har bolagen nu förstört lagren med de kontaminerade livsmedlen.
 
”Företagen skickade antingen tillbaks till kina eller destruerade det som fanns kvar.”
 
Men Livsmedelsverket är i underläge. Enligt uppgift har myndigheten en mycket liten budget för analysera GMO i livsmedel. Varje analys kostar uppskattningsvis 1 500 kronor styck.
 
”Det är kommunerna som tar ut proverna åt mig. Vi bekostar analyserna. Jag har en rätt så liten budget. Ungefär 25 000 – 30 000 kronor som jag får använda.”
 
Livsmedelsverket har tidigare deklarerat att de GMO-produkter för livsmedelsindustrin som är godkända inom EU är säkra. Men när det gäller den kinesiska GMO:n är man inte lika säker. Den utvecklas i laboratorier som europeiska myndigheter inte har insyn i.
 
”Det är ett problem", säger Zofia Kurowska.  
 
HÅKAN FRISELL
 

 

FoodMonitor-Fakta:
Av de risprodukter som Livsmedelsverket tog stickprov på innehöll ett prov spår av GM-riset Bt63 och tre prover innehöll spår av en ny typ av genmodifierat ris, troligtvis av typen KeFeng6.
 
Det finns idag inte några genmodifierade rissorter som är godkända inom EU.  
 
/FoodMonitor
 

t20