Nolltolerans för ocertifierad palmolja
Livsmedelsföretagen meddelar idag att dess styrelse har beslutat om ett gemensamt åtagande. Den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel ska vara certifierad senast under 2015.
Genom initiativet vill svenska livsmedelsproducenter bidra till en ökad användning och efterfrågan av ansvarfullt producerad och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet och bidra till att marknaden för ansvarsfullt producerad palmolja ökar, skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.
– Svensk livsmedelsindustri visar att den är framåtsträvande och ansvarstagande i sitt hållbarhetarbete och jag är stolt över att industrin kan enas kring ett gemensamt åtagande för att driva efterfrågan på ansvarsfullt producerad palmolja, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.
Livsmedelsindustrin i Sverige har enligt Livsmedelsföretagen aktivt och gemensam arbetat för att få till detta initiativ som innebär att all palmolja i livsmedel ska vara certifierad innan 2015, enligt RSPO:s principer (Roundtable on Sustainable Palmoil).
– Det är viktigt att svensk livsmedelsindustri visar vägen och driver palmoljeutbudet i en mer ansvarsfull riktning, vilket skapar förutsättningar både för den lokala befolkningen men också bidrar till överlevnad av regnskogen och de vilda djur som lever där, kommenterar Johan Anell, Hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.
Läs frågor och svar om palmolja här
/FoodMonitor

t20