Mindre salt på Coop
Coop meddelar att man startat ett projekt med målet att sänka saltmängden i cirka 200 produkter under de egna varumärkena Änglamark, Coop och X-tra. Minskningen kommer att ske succesivt, men redan under våren kommer det att finnas exempel på livsmedel i Coops butiker med sänkt saltmängd.
Projektet ser Coop som ett första steg i att få ned saltmängden i livsmedel. Man har valt ur typiska barnfamiljprodukter som falukorv, klyftpotatis och cornflakes. Dessa 200 utvalda produkter granskas och vid omförhandlingar med leverantören kommer Coop att ställa krav på en mindre saltmängd, utan att smak och kvalitet försakas.
– Vi börjar nu se resultat av vårt arbete i projektet. Under våren nylanserar vi fjorton produkter med mindre saltmängd. Endast genom dessa fjorton produkter har vi reducerat saltmängden, baserat på en årsförsäljning, med mer än 6 ton salt.
– Saltet är en smaksättare och det är inte helt enkelt att minska saltet i en vara då konsumenterna har en uppfattning och preferens om hur det ska smaka. Därför får det ske succesivt så marknaden vänjer sig, berättar Anneli Bylund, hållbarhetsstrateg och legitimerad dietist på Coop.
Bakgrundsfakta: För mycket salt kan vara en orsak till högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för till exempel hjärtinfarkt eller stroke. Enligt Livsmedelsverket äter vi i Sverige dubbelt så mycket salt än rekommendationen på högst 6 gram per dag. 80 procent av allt salt vi får i oss kommer från färdiga livsmedel och från lunchmatställen och restauranger.
/FoodMonitor

t20