Små barns matvanor i fokus
Totalt 3378 föräldrar med barn under 3 år svarade om hur de resonerar kring sina barns mat och vikt vid Sempers undersökning som genomfördes i bolagets föräldrapanel i april. Ursprunget är att många nyblivna föräldrar oroar sig över om barnet äter lagom och om det väger för mycket eller för lite.
Enligt Sempers undersökning är största orsaken till oro är varken amning, barnmat eller matning ur nappflaska, utan att övervikt finns i familjen och att de egna matvanorna inte är bra.
– Så länge barnet ammas eller får barnmat är föräldrarna trygga med barnets kost, men när barnet börjar äta en alltmer varierad kost kan föräldrar behöva stöd för att skapa goda matvanor. De är viktiga redan i tidig ålder för god hälsa senare i livet, säger Catharina Tennefors, FoU- och Kvalitetsdirektör på Semper.
I början av april i år kom ännu en larmrapport i media där rubrikerna handlade om att vällingbarn blir överviktiga. Studien som låg till grund för tidningsrubrikerna fann att vällingkonsumtion vid sex månaders ålder ökar risken för ett högt BMI hos barn. Semper vill här påpeka att det här inte framkommer är att det inte beror på vällingen i sig, utan på barnets och familjens matvanor.
– Välling i sig ger inte övervikt och är lika naturligt och nyttig som gröt, säger Catharina Tennefors, som har utvecklat recepten på Sempers grötar och vällingar i över 20 år.
70 procent av föräldrarna som hade barn mellan fem månader och två år, svarade att barnet äter välling. Välling i sig ansågs inte bidra till övervikt, utan de föräldrar som valde bort välling gjorde det helt enkelt för att barnen antingen ammades eller för att de tyckte bättre om modersmjölksersättning eller gröt.
Tidigare forskning har visat att barn som föds upp på modersmjölksersättning växer snabbare än ammade barn. Teorin har varit att barnet lättare får i sig mer ur en nappflaska och får beröm när det tömmer hela flaskan. Nu visar en studie från Umeås Universitet (Tumme-studien) att detta inte stämmer. Spädbarn som får ersättning i nappflaska reglerar enligt studien själva intaget av energi och protein så att de får en motsvarande tillväxt som ammade barn.
– Detta fynd talar mot den tidigare föreställningen att barn som äter ur nappflaska inte kan reglera sitt intag på samma sätt som ammade barn, säger Olle Hernell, barnläkare och professor i barnnutrition vid Umeå Universitet.
/FoodMonitor

t20