BildMartinCarlssonFMVitamin D - viktigare än man trott
Vitamin D är viktigt för människan, det har man vetat i 100 år, bland annat genom att brist på vitaminet ger benskörhet. ”Vad man lärt sig på senare år är dess koppling till en rad andra sjukdomar”, konstaterar Martin Carlsson (foto), docent, överläkare och medicinskt ansvarig för klinisk kemi vid Landstinget Kalmar län.
– Profylax i form av fiskleverolja, D-droppar och D-vitaminberikad mat har använts sedan 1920-talet. Vitaminet är fettlösligt vilket gör att det har ansetts lämpligt att berika just mat med, inte minst i margarin och mjölk med mindre fett. D-vitamin finns annars naturligt i fet mjölk, berättar D-vitaminexperten Martin Carlsson för tidningen Nollvison.
Förra året kom Carlsson såväl ut med boken ”Vitamin D - En medicinsk överblick” som tilldelades medel från Familjen Kamprads stiftelse för forskning vid Länssjukhuset i Kalmar kring D-vitaminets betydelse för äldres hälsa.
– Ja. solen är ju vår viktigaste källa till vitamin D men vår moderna livsstil med minskad utomhusvistelse innebär en stor risk för D-vitaminbrist. Äldre har sämre förmåga att bilda D-vitamin i huden och vistas mera inomhus.
– Under senare år har det också blivit känt att D-vitamin inte bara har receptorer i vävnader utan även i immunsystemet och hjärnan. Brist på vitaminet kan därmed kopplas samman med en rad andra sjukdomar som till exempel ökad risk för fall och frakturer hos äldre, muskelvärk, depression, infektionskänslighet, hjärt-kärlsjukdomar och cancer, konstaterar Martin Carlsson.
Syftet med studien är att undersöka omfattningen av D-vitaminbrist bland äldre i Kalmar län och att identifiera särskilda riskgrupper som löper ökad risk för exempelvis fallskador i hemmet, muskelsvaghet och frakturer på grund av benskörhet.
Martin Carlsson förväntar sig att studien kan leda till att äldre ska kunna få bra livsstilsråd att förebygga sjukdomar som har sin grund i D-vitaminbrist och kunna ge svar på vilka riskgrupper som bör ta D-vitaminer förebyggande. Då skulle också frakturer orsakade av benskörhet, fallskador och för tidig död kunna undvikas, menar han. Medsökande är överläkare Pär Wanby vid medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar och professor Göran Petersson vid Linnéuniversitetet.
Martin Carlsson medverkar också bland annat i en studie inom Landstinget i Kalmar som rör D-vitamin och dess betydelse vid anorexia nervosa samt i en annan pågående studie om betydelsen av D-vitamin vid typ 2 diabetes i Förenade Arabemiraten.
– Vitamin D har följaktligen kommit allt mer i ropet under senare år och har också blivit en storsäljare på såväl apoteksmarknaden som inom hälsofackhandeln. De Nordiska Näringsrekommendationerna har också ändrats, så att man nu rekommenderar en högre mängd av vitaminet per person och dag, berättar Martin Carlsson, som också kommenterar det faktum att initiativet VDSP (Vitamin D Standardizing Program) har verkat för att standardisera 25(OH) Vitamin D-mätningar oavsett metodik och tillverkare:
– Ja, det här har gjort att det blivit enklare och effektivare att jämföra olika mätningar med varandra. Tidigare har dessa genomförts på så pass olika sätt så att det har varit svårt att jämföra. Det här är alltså ett positivt initiativ, säger han till Nollvision.
/Mats Holmström

t20