Jordgubbar15
Svenska bär är säkra
Inför jordgubbspremiären den 27 maj meddelar Bärfrämjandet att man tryggt kan njuta av svenskodlade bär i sommar, då de i genomsnitt ligger under en procent av EU:s gränsvärden för växtskyddsmedel enligt en ny rapport från Livsmedelsverket. Foto: Linus Höök
Enligt Bärfrämjandet ligget exempelvis ett av de vanligaste svampmedlen på ca 0,8 procent av gränsvärdet i medeltal. Det gör att en person på 70 kilo kan äta nästan drygt 600 liter jordgubbar per dag hela livet utan att överskrida den nivå Livsmedelsverket bedömt som helt säker.
– Vi kan lugnt njuta av svenska bär i sommar och känna oss helt trygga. Nyttigheten av att äta jordgubbar överstiger vida risken om man ser till de siffror Livsmedelsverket visar, kommenterar Anders Hagberg, ordförande LRF GRO och Bärfrämjandet, och fortsätter:
– Det finns många andra saker man borde undvika för att minska den totala risken med att leva. Att andas stadsluft är definitivt en av de sakerna. Att njuta av svenska jordgubbar, hallon eller andra bär i sommar är något man definitivt inte ska undvika.
Svenska bärodlare utvecklar löpande nya odlingstekniker, bland annat odling i tunnlar som leder till ett minskat behov av växtskyddsmedel, enligt Bärftämjandet.

Fakta om gränsvärden och kontrollprogrammet:
Kraven på växtskyddsmedel för bärodling är mycket stora. Det finns inga företeelser i samhället som är så omgärdat av regler och föreskrifter. I Sverige är bland annat Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet för detta arbete. Gränsvärden för rester av växtskyddsmedel i livsmedel sätts vid en nivå, där inga skadeverkningar kan iakttas. Därefter delas detta värde med en säkerhetsfaktor på 100 för att vara på den säkra sidan.
/FoodMonitor

t20