GMO-fritt premieras
Arla meddelar att svenska medlemmar i år får 2,6 öre per kilo levererad mjölk i ersättning för att de bara använder GMO-fritt foder till sina kor. Det har Arlas koncernstyrelse beslutat.
Vidare meddelar man att en extra ersättning på 0,5 öre per kilo betalas ut för 2013t. Ersättningen för GMO-fritt foder ska i fortsättningen betalas ut löpande, och inte som tidigare på årsavräkningen.
– Hela styrelsen står bakom beslutet om en kostnadsersättning i Sverige, och vi känner oss trygga med det underlag som tagits fram och dessutom granskats av KPMG. Det är oerhört viktigt att vi ger våra medlemmar i alla länder en rättvis betalning, säger Arlas ordförande Åke Hantoft.
Enligt Arla grundas styrelsens beslut på en ingående utredning där Arla tagit hjälp av externa konsulter och experter från LRF Mjölk, och där upplysningar inhämtats från bland annat fodertillverkare, foderhandlare och forskare. Utredningen har också granskats av en oberoende tredje part, revisionsfirman KPMG.
/FoodMonitor

t20