Per-E-Ljung 1x1-5
Viltkött
- viktigt för svenskar
Vid ett seminarium i Almedalen idag presenterar Per E Ljung (foto) från SLU med kollegor en ny undersökning som visar hur viktig tillgången på viltkött är för svenska folket. Ett av syftena med undersökningen har varit att undersöka förutsättningarna för att öka utbudet av viltkött i samhället. Foto: SLU
Undersökningen visar att nästan hälften av svenskarna anser att det är viktigt att kunna äta viltkött och 22 procent äter viltkött varje månad. Allra mest betyder viltköttet för invånare i norr. Stabila eller ökande stammar av stora växtätare såsom älg, hjort och vildsvin ger också stora mängder kött varje år.
Per E Ljung och hans kollegor vid SLU och Umeå universitet ser också att det finns en tydlig nord-sydlig gradient. I Jämtlands län och Norrbottens län anger 62 respektive 57 procent att de äter viltkött minst varje månad. Lägst konsumtion i de åtta undersökta länen har Stockholm, där 16 procent äter viltkött varje månad.
– Det vi äter oftast är älgkött, och därefter följer kött från rådjur och vildsvin, Hela 59 procent av befolkningen äter älgkött varje år, medan siffrorna för rådjurs- och vildsvinskött är 40 respektive 33 procent, berättar Per E Ljung.
Ljung visade i sin doktorsavhandling i våras att jakt inriktad på viltkött har ett starkt stöd i Sveriges befolkning och att stödet är kopplat till hur ofta man äter viltkött. Dessutom finns det en ökande efterfrågan på klimatsmart mat, vilket öppnar möjligheter för jägare att sälja mer viltkött.
– Hittills har vi bara kunnat anta varifrån konsumenterna får tillgång till viltköttet, berättar Per E Ljung. Nu vet vi att älgkött främst kommer ifrån vänner (36 procent) eller familjemedlemmar (31 procent) som jagar, eller från affär eller gårdsbutik (29 procent). I alla undersökta län är vänner och familjemedlemmar de vanligaste källorna, utom i Stockholm där 37 procent har köpt älgkött i affär eller gårdsbutik.
Nästan hälften av svenskarna anser alltså att det är viktigt att kunna äta viltkött och hälften anser också att det är viktigt att kunna köpa viltkött i affär eller gårdsbutik. En lägre andel anser att det är viktigt att kunna köpa viltkött på restaurang (43 procent) eller direkt från jägare (35 procent). Även här finns det ett tydligt nord-sydligt mönster, där betydelsen av att kunna äta viltkött är störst i de nordligaste länen – i Jämtlands län anser 77 procent att det är viktigt, i Stockholm 40 procent, meddelar man.
Fakta: Rapporten Konsumtion av skogens ekosystemtjänster – vilt, svamp och bär redovisas vid ett seminarium i Almedalen idag, onsdagen den 2 juli, kl 13:00–15:00: Svenskt vilt – en växande livsmedelsresurs?
/Mats Holmström

t20