Skolbarn äter för lite frukt och grönt
Endast en fjärdedel av svenska barn äter tillräckligt med frukt och grönsaker. Det visar den EU-finasierade studien Pro Greens som genomförts av forskare vid Örebro universitet och Karolinska institutet. ”Det är dags att agera”, kommenterar Agneta Yngve, professor i måltidskunskap vid Örebro universitet.
I studien ingår tio europeiska länder som alla visar liknande resultat. Dessa publicerades tidigare i veckan i Public Health Nutrition.
Agneta Yngve har tillsammans med Chrlistel Lynch, Bettina Ehrenblad och Eric Poortvliet, Karolinska institutet, och forskare från ytterligare nio europeiska länder undersökt skolbarns vanor gällande frukt och grönt, som man konstaterat minskar risken för hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och vissa former av cancer. The World Health Organisation, WHO, rekommenderar att vi äter minst 400 gram frukt och grönsaker varje dag. Livsmedelsverket i Sverige förordar minst 500 gram
– Inte ens hälften av våra svenska barn uppger att de äter frukt varje dag. Det ser något bättre ut när det gäller grönsaker. 60 procent äter grönsaker varje dag, säger Agneta Yngve.
Skolbarnen i den europeiska studien äter i genomsnitt mellan 220-345 gram frukt och grönt om dagen. I Norge och Bulgarien äter de mest, 345 gram och 320 gram om dagen. I Sverige äter barn i snitt 291 gram om dagen. Sist i tabellen hittar vi Finland med 220 gram om dagen. Sverige utmärker sig dock som det land där skolbarn äter mest grönsaker.
– Vi tror att det beror på våra svenska skolluncher. De erbjuder bra salladsbarer. Samtidigt äter de svenska barnen långt ifrån tillräckligt med grönsaker. Ett medel på 141 gram räcker inte. Alla barn borde äta minst 200-250 gram grönsaker för att nå WHO:s eller Livsmedelsverkets rekommendationer
I alla europeiska länder, även i Sverige, äter barn mer frukt än grönsaker. Det tror forskarna beror på att frukt är mer lättillgängligt som till exempel mellanmål och att barn tycker att frukt är godare. Mest frukt äter barn i Norge följt av Bulgarien och Grekland
Fakta: I studien ingår Sverige, Bulgarien, Finland, Tyskland, Grekland, Island, Norge, Portugal, Slovenien och Holland. Studien samordnas av professor Agneta Yngve och projektledare är nutritionist Christel Lynch, Karolinska institutet.
/FoodMonitor

t20