kamelochkalvslu
SLU: Mer mjölk från välskötta kameler
Kameler fungerar som andra däggdjur – deras mjölk koncentreras när de utsätts för uttorkning. De ger mer mjölk när de mjölkas fyra gånger om dagen jämfört med om de bara mjölkas en gång. Tafesse Bekele har i sitt doktorsarbete vid SLU studerat kameler i Etiopien och hur de ska skötas för att ge mesta möjliga mjölk till de nomadfamiljer som äger dem.
 
Kameler har rykte om sig att producera allt vattnigare mjölk ju mer uttorkade de blir. Men om detta skulle vara sant måste kamelens juver fungera annorlunda än till exempel hos mjölkkor. Tafesse Bekele har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt hur det förhåller sig med detta, och även hur ofta kameler behöver dricka för att må bra och producera så mycket mjölk som möjligt.
 
I Etiopien hålls kameler (Camelus dromedarius) framför allt för mjölkproduktion. Mjölken används i nomadernas hushåll och en del säljs. I Errer Valley i östra Etiopien är klimatet mestadels torrt och varmt, och i bästa fall infaller en kort och en längre regnperiod under året. Vatten finns, men det är ofta långt mellan vattenhålen. Ibland är vattenkällan privatägd och då tar ägaren betalt. Vattning av kameler är därför arbetskrävande och kan vara dyrbart.
 
Tafesse Bekele följde regelbundet under två år nio hushåll med tillsammans 61 kameler. Det visade sig att kamelerna sällan drack under regnperioder, men en gång i veckan under torrperioder. Under regnperioderna innehåller växterna kamelerna äter över 80 procent vatten, så därför behöver de inte dricka vatten då.
 
Vidare ökade mjölkproduktionen från drygt en till över sex liter om man mjölkade fyra gånger i stället för en gång dagligen. När kamelerna kalvade under den långa torrperioden blev mjölkutbytet bättre än om de kalvade under regntiden. Det var också viktigt att kalven överlevde för att mjölkproduktionen skulle bli uthållig och hög.
 
Åtta av kamelerna valdes ut för detaljerade studier. De vattnades dagligen, var 4:e dag, var 8:e dag eller efter 16 dagar, med fem dagar mellan varje period. Resultaten visar entydigt att kamelerna inte spär ut mjölken utan koncentrerar den precis som andra djurslag när de inte druckit.
 
Däremot är kamelerna unika genom att de kan fortsätta producera mjölk i minst 16 dagar utan att dricka. De klarar detta genom att undvika vattenförluster. De söker skugga och låter kroppstemperaturen gå upp under dagen istället för att svettas. På natten spar de energi genom att låta kroppstemperaturen falla.
 
Tafesse Bekele fann också att kamelerna behöver mycket längre tid än man tidigare trott för att helt återställa vikt, vätskebalans och mjölkproduktion efter mer än åtta dagar utan vatten.
 
/SLU
 

t20