brodMer näring till äldre
Näringsrikt bröd kan användas som verktyg för att minska undernäringen i äldreomsorgen. Men hela måltidspusslet behöver också tillgodoses. Det konstaterar man på Brödinstitutet.
Äldre har ett lägre energibehov vilket innebär att också näringsrekommendationerna för äldre skiljer sig från övriga åldersgrupper. Eftersom äldre har lägre energibehov och tenderar att äta mindre portioner behöver kosten till de äldre vara än mer näringsrik, menar man vidare.
Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om måltidens betydelse och hur man på olika sätt stimulerar matlusten. Verktyg för att bättre utvärdera måltidsmiljön måste fastställas. I detta arbete stödjer Livsmedelsverket kommunerna i arbetsprocessen att utveckla måltiderna inom äldreomsorgen utifrån ett helhetsperspektiv.
Livsmedelverket vill flytta fram positionerna vad det gäller näringsrekommendationer för de äldre. Stig Orustfjord, Generaldirektör på Livsmedelsverket, menar att verket måste följa med i tiden och bistå med rätt kunskap:
– Vi ska använda de nordiska rekommendationerna som utgångspunkt och belysa dem ur ett bredare perspektiv. Det är viktigt att Livsmedelsverket rekommenderar vad vi ska äta, men också HUR vi ska äta. Det spelar ingen roll vad de äldre får att äta om det är på fel tid och under fel omständigheter.
Stig Orustfjord menar att det är viktigt att hela måltidspusslet efterföljs, det vill säga att det är säkert, gott, näringsrikt och integrerat. Det räcker inte med att fokusera på näringstabellerna utan man måste även ta hänsyn till de mjukare delarna när och hur.
Den pågående Äldreutredningen som räknas bli klar i december 2015 fastslår att de äldres nattfasta inte får vara längre än 11 timmar. Man undersöker också hur man kan utveckla den individuella valfriheten då det gäller offentliga måltider för att locka till ökad matlust.
Vardaga, en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om i landet, tror på varje individs egen förmåga och att man har olika behov och önskemål även då gäller mat och måltid. Huvudfokus är att sätta guldkant på tillvaron för de äldre genom måltiderna.
Kostchef Ola Björeus Narverud:
– För att lyckas behövs en bra organisation kring måltidsansvaret och att personalen som hjälper våra boende är engagerad och kunnig. Många av våra äldre tycker att det kan blir för mycket med två lagade måltider om dagen, och att då ersätta en lagad måltid med en välkomponerad smörgås är ett alternativ att hjälpa de äldre få i sig tillräckligt med näringsämnen. Likaså att ha smörgåsar på kvällsvagnen för att minska längden på nattfastan.
/FoodMonitor

t20