annika unt widell222Skolmatens vänner: Fler kommuner måste ha en plan
En ny undersökning från Skolmatens vänner visar att allt fler kommuner har kostpolitiska program för att säkerställa skolmatens kvalitet. Samtidigt saknar 3 av 10 kommuner fortfarande en plan för skolmaten.
– Alla elever har rätt till bra skolmat och politiska beslut i kommunerna ska skydda den rätten. Den kraftiga ökningen av planer är glädjande men nu vill vi att alla kommuner lägger korten på bordet när det gäller skolmatens kvalitet, kommenterar Annika Unt Widell (foto) på Skolmatens vänner i ett pressmeddelande.
2011 hade 45 procent av kommunerna en kostpolitisk plan för grundskolan. 2014 har den siffran ökat till 70 procent. Ett kostpolitiskt program innefattar politiskt beslutade mål för skolmaten i kommunen så att maten blir säker och näringsriktig.
Bland punkterna finns exempelvis regler om när lunchen ska serveras, specialkoster, matråd och lärarnas pedagogiska måltider. Dessutom är det vanligt att ange mål om andel ekologiskt, närproducerat och lagat från grunden.
Fakta: Skolmatens vänners kartläggning genomfördes bland kommunernas kostchefer, kostansvariga eller motsvarande under mars-april 2014 med hjälp av webbenkäter. 259 kommuner deltog i kartläggningen, vilket ger en svarsfrekvens på 89 %. Ansvarig för studien är Fredrik Erfelt på analysföretaget Argument AB.
/FoodMonitor

t20