Danmark beskattar mättade fetter
Källor inom den danska livsmedelsindustrin har kritiserat landets planerade beskattning på halten av mättade fetter. Man menar att detta hämmar produktiviteten och i slutändan snarare kan vara negativt för den danska befolkningens hälsa.
 
Danmark planerar att införa en ny skatt baserad på halten av mättade fetter i livsmedel från och med i år. Industrin menar att en sådan beskattning hämmar branschutvecklingen och istället uppmuntrar till andra, än mer skadliga tillsatser för att undvika smak –och konsistensförluster hos produkterna.
 
Enligt danska, statligt finansierade Forebyggelses Kommisionen, som verkar i hälsofrågor, kommer den nya beskattningen inom 10 år att förlänga livet på den danska befolkningen med i genomsnitt 5,5 dagar.
 
Myndigheter som Danska Handelskammaren avfärdar dock den nya beskattningen med hänvisning till dess potentiellt hämmande effekt på produktivitet och import och menar att beskattningen rent av kan öppna för marknadsföringen av än mer skadliga tillsatser i livsmedel framöver.
 
“Bytet från mättade till fleromättade fetter är väntat, men är inte nödvändigtvis att föredra ur hälsoperspektiv. Vissa produkter med fleromättade fetter gör mer skada då de värms upp till höga temperaturer”, menar man i ett uttalande.
 
/Mats Holmström

t20