dvnmExtra D-vitamin
och mörkerrabatt
D-vitamin är en bristvara för många svenskar, inte minst i Norrland under vinterhalvåret när solen ofta lyser med sin frånvaro. För att svara upp mot behovet lanserar Norrmejerier nu Norris mellanmjölk 1,5 liter med mer D-vitamin. För att förtydliga solens betydelse inför man även en mörkerrabatt på den nya mjölken som man kan ta del av när solen går ner.
All lätt- och mellanmjölk i Sverige berikas sedan tidigare med extra D-vitamin men Norrmejeriers nya mellanmjölk innehåller dubbelt så mycket D-vitamin som vanlig mellanmjölk. Bakgrunden är att studier från bland annat Umeå Universitet har visat att många barn har svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin. Detta gäller framförallt på vinterhalvåret då vi inte får tillräckligt med solljus.
– Många föräldrar tycker att det är svårt att tillgodose barnens behov av D-vitamin eller veta om de får i sig tillräckligt av vitaminet. Norris mellanmjölk med mer D-vitamin gör det enklare för både vuxna och barn att fylla på med det viktiga vitaminet, kommenterar Anna-Karin Karlsson, chef för Marknad & Innovation på Norrmejerier.
För att förtydliga solens betydelse har Norrmejerier infört en speciell mörkerrabatt på den nya mjölken till och med 11 november. En rabatt som infaller varje dag efter solnedgången. Mörkerrabatten hämtas i form av rabattkuponger på Norrmejeriers hemsida. Alternativt via en QR-kod som under vecka 42 syns på ett antal utomhustavlor som också de tänds efter solens nedgång.
Fakta: Norrmejerier genomförde innan sommaren en undersökning tillsammans med YouGov bland föräldrar i hela landet. Undersökningen visade bland annat att 22 procent av de tillfrågade föräldrarna i Norrland inte vet eller inte tror att deras barn får i sig tillräckligt med D-vitamin. 28 procent av de norrländska föräldrarna uppgav också att de inte gör någonting speciellt för att tillgodose behovet av D-vitamin samtidigt som 40 procent tror att något av deras barn behöver tillskott av D-vitamin. Under förra året presenterades också en studie vid Umeå Universitet som bland annat visade att endast 10 procent av de norrländska barnen i studien hade optimala nivåer D-vitamin i januari-mars.
/FoodMonitor

t20