CB1422Corazza Bildt kritiserar GMO-förslag
Det ska vara möjligt för varje enskild medlemsstat inom EU att förbjuda eller begränsa GMO-grödor. Det förslaget kom Europaparlamentet och dess medlemsstater överens om i veckan. Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M) ser dock problem med förslaget, bland annat anser hon att det går emot den fria rörligheten. Läs hennes debattinlägg i frågan på FoodMonitor.
Läs Anna Maria Corazza Bildts debattinlägg med rubriken ”Genmodifierade livsmedel är en vinst för både hälsan, miljön och ekonomin” här

t20