msss
Minska svinnet med matbanker
Det finns stor potential att minska matsvinnet i Norden med hjälp av så kallade matbanker. Detta enligt en ny studie från Nordiska ministerrådet som visar att mer än tre miljoner måltider serveras från matbanker i Europa varje år – mat som annars hade blivit kastad.
Enligt studien finns det 257 registrerade livsmedelsbanker i Europa. Matbankerna kopplar samman företag som har överskott på mat med biståndsorganisationer som serverar måltider till människor som behöver det. Över tre miljoner måltider serveras från dessa matbanker årligen visar studien.
I Norden finns det bara tre officiella matbanker i dagsläget. En av dem ligger i Sverige och heter Allwin.
– Matbankerna är bra exempel på hur vi kan använda tillgängliga resurser mer effektivt med både miljömässiga och sociala fördelar. En anledning till att det är relativt få i Norden jämfört med Europa tror jag kan vara hur vi har sett på det sociala skyddsnätet, berättar Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet som är en av forskarna bakom studien.
Förutom Allwin finns i Sverige också Frälsningsarmén som har ett eget nät kring detta och även Stadsmissionen Stockholm är på gång att starta en pilotverksamhet med Willys. Det pågår också många mer eller mindre formella samarbeten mellan butiker och välgörenhetsorganisationer men inget som är formaliserat i en matbank, konstaterar man.
Enligt forskarna i studien finns stor potential att minska matsvinnet i Norden genom fler matbanker och en bättre omdistribution av livsmedel. Nordiska ministerrådet planerar nu ett uppföljningsprojekt som kommer att titta närmare på hur ett nordiskt samarbete mot matsvinn kan se ut. Projektet ommer att omfatta livsmedelsbanker, livsmedelsmyndigheter och forskningsinstitut, berättar man.
/FoodMonitor

t20