actic
Många vill gå ned i vikt
men slarvar med träning
72 procent av oss svenskar vill gå ned i vikt, majoriteten tror att mer motion är lösningen och nästan hälften att en kombination av bättre mat och mer motion är vad som krävs. Ändå konstaterar hälften av de som vill gå ner i vikt att de tränar mer sällan än en gång i veckan, en femtedel så gott som aldrig. Detta enligt en undersökning från YouGov genomförd på uppdrag av ViktVäktarna, som nu inleder ett samarbete med träningskedjan Actic.
I undersökningen uppger nära tre av fyra svenskar – kvinnor och äldre i större utsträckning än män och yngre – att de vill gå ner i vikt. På frågan vad de tror krävs för att uppnå det svarar 49 procent att en nyttigare kosthållning är lösningen. Hela 80 procent att de skulle behöva motionera mer.
Glenn Lingebrand är marknadschef på ledande friskvårdskedjan Actic. Han menar att den som vill gå ner i vikt behöver satsa på en kombination av hälsosam kost och regelbunden motion – det räcker inte att bara träna för att gå ner.
– Forskning visar att när det kommer till viktminskning är kost och motion det mest effektiva när det görs samtidigt – till skillnad från att enbart gå på diet eller att enbart träna, säger Glenn Lingebrand på Actic.
42 procent tror på en kombination av bättre kost och mer motion för att lyckas gå ner de önskade kilona. Trots detta uppger nästan hälften av de som vill gå ner i vikt att de tränar mer sällan än en gång i veckan. Var femte tränar aldrig eller mer sällan än några gånger per år. Det är framförallt de äldre som fuskar rejält med träningen; 28 procent i åldergruppen 55+ år tränar aldrig/mer sällan än några gånger per år mot 13 procent i åldern 18-34 år.
ViktVäktarna och Actic inleder nu ett samarbete för att underlätta för fler att satsa på kombinationen kost och motion.
– Det handlar om ett kombinerat erbjudande som både innefattar kostrådgivning och träningsmöjligheter, säger Ulrika Ennen, marknadsdirektör på ViktVäktarna.
/FoodMonitor

t20