Konsumtionen av baljväxter ska öka
En ökning av andelen baljväxter i kosten skulle göra jordbruket och vår kosthållning mer hållbar. Det är bakgrunden till satsningen på forskningsprogrammet Legato, där 11 europeiska länder medverkar. Programmet har ett projektmöte i Alnarp 24–25 februari och ett öppet seminarium på torsdag 26 februari.
Att få svar på frågor som vad vi kan göra för att få folk att äta mer ärter och bönor och andra baljväxter och om europeiskt jordbruk kan täcka det egna behovet av dessa proteingrödor är målet med seminariet i Alnarp den 26 februari som riktar sig till forskare, odlare och livsmedelsproducenter från olika delar av Europa.
Det finns en växande insikt om att baljväxter såsom ärtor, bönor och linser är välsmakande, näringsrika och miljömässigt sunda livsmedel, enligt SLU-forskarna Erik Steen Jensen och Georg Carlsson, som också utlovar spännande gäster.
Bland annat kommer Josiah Meldrum från det brittiska företaget Hodmedod att hålla ett föredrag om innovation genom ny användning av traditionella foderbaljväxter, på temat "tasty food from Great British peas and beans".
Seminariet "Grain legume production and uses for human consumption" är ett samarrangemang mellan LEGATO, Partnerskap Alnarp och forskarnätverket LegSA – Legumes for Sustainable Agriculture.
Fakta: LEGATO (Legumes for the Agriculture of Tomorrow") har som övergripande mål att öka användningen av baljväxter i jordbruket i Europa. Detta sker genom en helhetsansats som omfattar utveckling av tekniker för att ta fram nya sorter, förädlingsmål baserade på stresstolerans och livsmedelskvalitet, samt utformning och utvärdering av innovativa baljväxtbaserade odlingssystem. SLU:s deltagande i LEGATO berör framförallt forskning inom utformning och åtgärder inom odlingssystem.
/FoodMonitor

t20