dsc04749_new_large”Viktigt att
sprida kunskap”
”Vårt arbete är viktigt, och vår vision är att alla fall av gluten- och laktosintolerans, mjölk- och sojaproteinallergi ska upptäckas”. Detta säger Eva Bengtsson (foto), nytillträdd generalsekreterare för Svenska Celiakiförbundet. Enligt de senaste forkningsrönen beräknas två till tre procent av befolkningen lida av celiaki, glutenintolerans. Långt ifrån alla av dessa har dock fått sin diagnos.

 

Celiaki kan visa sig i en rad olika symtom, som till exempel diarré, förstoppning, gasbildningar, aptitlöshet eller illamående.
 
Minst fem procent, det vill säga 450.000 svenskar är laktosintoleranta, och antalet ser ut att öka, enligt senare forskning. Lägger man sedan till alla mjölk- och sojaproteinallergiker blir antalet med någon av förbundets överkänsligheter en bra bit över 550.000 personer, vilket är fler än antalet invånare i större städer som både Göteborg och Malmö.
 
”Det är viktigt att få sin diagnos, så att man kan lägga om sin kost, och må bättre. Vi jobbar för att alla med någon av våra diagnoser ska kunna leva på samma villkor som fullt friska, för än så länge finns inget botemedel i sikte”, säger Eva Bengtsson, som själv är själv gluten- och laktosintolerant, vet hur dyra specialprodukterna är, och är också fullt medveten om hur svårt det kan vara vid livsmedelshyllan eller under restaurangbesöket.
 
”Okunskapen bland människor som hanterar mat och livsmedel är stor, i allt från de professionella aktörerna till mina vänner som har svårt att veta hur de ska göra. Det är viktigt att sprida kunskap, och det är ett arbete som jag ser fram emot med stor entusiasm. Jag hoppas också kunna nå alla dem som inte ännu inte är medlemmar i förbundet, för ju fler vi är, desto starkare blir vi”, avslutar hon.
 
Svenska Celiakiförbundet har 24 000 medlemmar som inte tål gluten, laktos, mjölk- eller sojaprotein. Överkänslighet mot olika ämnen i mat är ett växande folkhälsoproblem. Att leva med matöverskänslighet innebär bland annat att ständigt kontrollera mat du äter.
 
/FoodMonitor

t20