FAO: Rekordkonsumtion av fisk
Enligt FAO har den globala fiskkonsumtionen nått ny rekordnivå och uppgår nu till i genomsnitt nästan 17 kg per person och år. För mer än tre miljarder människor utgör fisk minst 15 procent av det animaliska proteinintaget. Konsumtionsökningen beror främst på en ständigt ökande produktion från vattenbruket.
 
FAO meddelar vidare att detta medför att odlad fisk förväntas bli en viktigare födokälla än vildfångad fisk, enligt rapporten ”State of the World’s Fisheries” som släpps idag. Rapporten betonar också att tillståndet för fiskbestånden i världen inte har förbättrats. Sammantaget bidrar fiske och vattenbruk till livsmedelsförsörjningen för uppskattningsvis 540 miljoner människor, vilket motsvarar åtta procent av världens befolkning.
 
Människor har aldrig ätit så mycket fisk och idag är fler människor än någonsin sysselsatta i eller beroende av sektorn, enligt FAO. Fiskprodukter fortsätter att vara det livsmedel som det bedrivs mest handel med. 2008 uppgick värdet till rekordhöga 102 miljarder dollar vilket är en ökning på nio procent sedan 2007.
 
Enligt rapporten bedöms omkring 32 procent av världens fiskbestånd vara överfiskade, utfiskade eller på väg att återhämta sig. Det är en försämring sedan 2006 och därför finns det ett brådskande behov av att återställa bestånden. Å andra sidan bedöms tre procent av de fiskbestånd som övervakas av FAO vara underutnyttjade och 12 procent måttligt utnyttjade. Uttagen från dessa 15 procent skulle därför kunna ökas.
  
”Att det inte har skett någon förbättring i beståndens tillstånd är mycket oroande”, säger FAO:s ledande fiskeexpert Richard Grainger, en av rapportens redaktörer. ”Andelen bestånd som är överutnyttjade behöver minska trots att ökningstakten verkar plana ut”.

 

/FoodMonitor

t20