• Arla i samarbete med Universitet
 • Forskare från två universitet och experter från Arla ska göra Danmark till ett av världens duktigaste livsmedelsländer, menar Arla i ett pressmeddelande.
 • Arla har under ett antal år haft ett fruktbart samarbete med Köpenhamns Universitet (KU) och Aarhus Universitet (AU), och har nu beslutat att etablera ett rent strategiskt samarbete med de två universiteten, meddelar man vidare.
 •  
 • Konkret kommer Arla och universiteten att ställa forskare, teknologi och kompetens till förfogande för varandra i projekt och andra aktiviteter, som ska skapa större kunskaper om livsmedelssäkerhet, näring och hälsa, mjölkens sammansättning, konsumentinsikt, förpackning och hållbar produktion.
 •  – Arla är ett globalt företag med stark och mycket bred forsknings-, utvecklings- och produktionskompetens in-house. Deras globala insikt i livsmedelsindustrin och konsumenternas behov, kombinerad med vår internationellt erkända forskning är en bra utgångspunkt för samarbetet, säger rektorn vid Köpenhamns Universitet, Ralf Hemmingsen, om KU och Arlas avtal.
 • Ett liknande avtal har ingåtts mellan Arla och Aarhus Universitet, där man ser fram emot ett ökat samarbete.
 • – På Aarhus Universitet satsar vi för närvarande på att stärka universitetets grundforskningsmiljöer och den användarorienterade forskningen på livsmedelsområdet. Med det nya avtalet kan vi utveckla det goda samarbete som vi har i dag med Arla om att stärka dansk livsmedelsproduktion, säger Søren E. Frandsen, prorektor vid Aarhus Universitet.
 •  
 • Arla räknar med att det nyligen ingångna samarbetet med KU och AU ska bidra till att förbättra den danska konkurrensförmågan för livsmedel.
 • /FoodMonitor
 • t20