Bild8MHHögre BMI trots sundare vanor
Allt fler av oss svenskar kämpar med ett ökande BMI enligt Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät. Samtidigt ökar antalet som själva anser att de äter och dricker sundare än för 10 år sedan. Denna paradox framgår i nyligen publicerade ”Food&Health Report 2015” från undersökningsföretaget YouGov. Foto: Mats Holmström
Enligt YouGov slår rapporten också fast att svenska och finska konsumenter är betydligt mer negativa när det handlar om att bedöma de egna mat- och dryckesvanorna i relation till hälsan, jämfört med sina nordiska grannar.
YouGov har sedan 2006 undersökt nordiska konsumenters inställning till mat och hälsa och enligt rapporten har vår uppfattning om hur hälsosamma vi är förändrats.
Omkring 10 procent fler svenskar, norrmän och danskar anser idag att de uteslutande eller för det mesta äter och dricker sunt jämfört med 2006/2007. I Finland är andelen stabil. I Sverige och Finland anser cirka 45 procent att de för det mesta eller alltid äter och dricker sunt.
Danska och norska konsumenter är mer positiva till de egna matvanorna. Här menar cirka 55 procent att de äter och dricker sunt. För alla de nordiska länderna gäller att fler kvinnor än män anser att de äter och dricker sunt, rapporterar YouGov.
Vidare följer nästan var femte en bantningsmetod i Norden (22 procent i Sverige, 20 procent i Finland, 16 procent i Danmark och 12 procent i Norge), där kolhydratfattig kost är den mest populära kategorin.Framför allt i Sverige är kolhydratfattig kost vanligt som bantningsmetod: här följer 1 av 3 som håller diet denna metod. Kolhydratfattig kost är minst vanlig i Norge, där andelen konsumenter som bantar rent allmänt är lägst.
Oavsett om man bantar eller ej gäller för alla de nordiska länderna att konsumenterna har blivit mer medvetna om kolhydrater och cirka 30 procent svarar att de har minskat sitt intag av kolhydrater under de senaste åren.
Källa: YouGov
/FoodMonitor

t20