Många väljer svenska livsmedel
Enligt en ny SIFO-undersökning som ICA och LRF låtit genomföra, väljer 75 procent av oss svenskar att köpa svenskproducerade livsmedel före livsmedel man tror är producerade i ett annat land. Det är en ökning med nio procentenheter från 2014 då motsvarande siffra var 66 procent.
64 procent är enligt undersökningen också beredda att betala mer för svensk mat, en ökning med åtta procentenheter från 2014 då andelen låg på 56 procent. Samtidigt minskar andelen personer som säger att de oftare skulle välja svensk mat om priset var lägre (56 procent 2014 mot 48 procent 2015).
– Det är fantastiskt att så många fler svenska hushåll nu säger att de väljer svenskt och att de är beredda att betala mer för svensk mat. Det ligger helt i linje med det som LRF och ICA arbetar tillsammans för att uppnå. Bland annat har vi satsat på ökad marknadsföring av svensk mat och ICA har ökat utbudet av svenska varor. Vi kommer arbeta för att den här positiva utvecklingen ska fortsätta gå i samma riktning, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige AB.
Bland varukategorierna är det nötkött och griskött som lockar flest svenskar att välja svenskproducerat. Även här ökar andelen. I år säger 77 procent att de väljer svenskt griskött (70 procent 2014) och 79 procent säger att de väljer svenskt nötkött (77 procent 2014).
– Det är naturligtvis väldigt glädjande att fler konsumenter efterfrågar och är beredda att betala för de mervärden som finns i svensk livsmedelsproduktion, eftersom god djuromsorg och miljöhänsyn innebär högre kostnader för de svenska bönderna. Därför måste nästa steg vara att det ökade konsumentintresset börjar synas även i böndernas plånböcker, kommenterar Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF.
Skälen till att välja svensk mat är i stort sett desamma som tidigare år. Bättre djurhållning, mindre antibiotikaanvändning, kortare transporter och omsorgen om svenskt lantbruk uppges som några av de främsta skälen, meddelar man.
/FoodMonitor

t20