Ny märkning för svensk mat
Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund har kommit överens om att införa en frivillig svenskmärkning på mat. Märkningen kommer att kunna användas på alla typer av livsmedel och innehåller tydliga och enhetliga kriterier, meddelar man.
– Dagligvaruhandeln har märkt en ökad efterfrågan på svensk mat, 3 av 4 konsumenter uppger att de föredrar svenska livsmedel. Med en gemensam frivillig märkning för alla varukategorier kan vi göra det lättare för konsumenterna att hitta svensk mat i livsmedelsbutikerna, kommenterar Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel.
För livsmedelsproducenterna har det varit viktigt att den nya märkningen även kan användas på livsmedel med flera ingredienser.
– Svenskmärkningen kommer kunna användas på alla typer av livsmedel, från rena råvaror till färdigmat. Den obligatoriska ursprungsmärkning som idag finns inom EU är otydlig för konsumenterna, komplicerad att använda och omfattar inte alla typer av livsmedel, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.
Initiativet är förutom ett svar på konsumenternas efterfrågan tänkt som ett viktigt bidrag från branschen i det pågående politiska arbetet att stärka och utveckla svensk matproduktion. Förutom att förenkla för konsumenterna i Sverige är förhoppningen att svenskmärkningen ska göra svensk mat och dryck synligare även utomlands och därmed främja den svenska livsmedelsexporten.
– Allt fler efterfrågar svenska livsmedel och det gäller att vi säkrar tillgången på svenska råvaror även i framtiden. En tydlig märkning är bra inte bara för våra lantbrukare utan för hela livsmedelsbranschen, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.
/FoodMonitor

t20