Pengar till celiakiforskning
Celiakiförbundet tilldelar i år medel ur sin forskningsfond till två olika vetenskapliga studier som båda ska undersöka sambanden mellan celiaki (glutenintolerans) och tarmens bakterieflora.
Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, tilldelas 200 000 kronor för att studera tarmbakteriefloran hos barn.
– Barn med celiaki har en annan tarmflora än friska individer. Syftet med den här studien är att ta reda på om den rubbade tarmfloran är konsekvensen av en sjuk tarm eller om tarmfloran har med själva uppkomsten av celiaki att göra, säger Daniel Agardh.
Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi vid Umeå universitet, tilldelas 100 000 kronor för att analysera hur celler i tarmen reagerar på gluten och tunntarmens bakterieflora.
– Syftet är att förstå vilka faktorer som startar skadan i patientens tarm. En förutsättning för att kunna bota och förebygga celiaki är att vi förstår vad som ligger bakom sjukdomens uppkomst och mekanism, säger Marie-Louise Hammarström.
Svenska Celiakiförbundet delar varje år ut bidrag till forskning om celiaki. Det är förbundets vetenskapliga råd samt experter från de nordiska länderna som bedömer de ansökningar om forskningsbidrag som förbundet tar emot.
Fakta: Celiaki, som även kallas glutenintolerans, är en sjukdom som innebär att man inte tål gluten. Hos en person som har celiaki orsakar gluten inflammation i tunntarmen. Det finns ingen medicin mot celiaki, den enda behandlingen är en livslång strikt glutenfri kost.
/FoodMonitor

t20