kthbjrnfrostellKTH: Sverige är ett
u-land på fiskodling
Sverige och Stockholmsregionen skulle utan tvekan kunna minst tiodubbla odlandet av fisk, bland annat med nya arter som till exempel gös och abborre. Enligt ett enkelt räkneexempel med 100 kronor per kilo fisk och en svensk total odling av 100 000 ton per år skulle det ge en ökad omsättning om tio miljarder kronor och kunna ge 10 000 nya jobb i landet, enligt KTH-docenten Björn Frostell (bilden, foto: KTH).
 
Norrmännen odlar 800 000 ton fisk varje år. I Sverige är vi inte fullt lika effektiva, här hamnar siffran på blyga 6 000 ton. En siffra som under de närmaste decennierna enligt KTH-docenten Björn Frostell minst skulle kunna tiodubblas.
 
– Det är fullt realistiskt på tjugo år. Idag är Sverige ett u-land på fiskodling trots att vi har tillgång till lika mycket vatten i Sverige som i Norge. Fiskodlingen skulle dessutom bland annat kunna vara en ekonomiskt bra bisyssla för svenska fiskare och skärgårdsbönder, säger Björn Frostell, docent i industriell ekologi vid KTH.
 
Nu har han och forskarkollegorna Ola Öberg och Susanna Toller fått ett anslag - drygt drygt 900 000 kronor - för forskningsprojektet Fishwelfare där de studera kriterier för en ekologiskt hållbar fiskodling. Hållbarhet är en förutsättning för utökad fiskodling i Sverige, bland annat då våra vattendrag ser annorlunda ut i jämförelse med exempelvis Norge.
 
I synnerhet handlar det om tre perspektiv på fiskodling för att kunna utöka den med ekologiskt högt ställda krav.
 
– Fiskfodret ska framställas på ett mer ekologiskt sätt än idag, själva fiskodlingen måste bli mer miljöanpassad och antalet transporter måste minimeras, säger Björn Frostell.
 
De kriterier som Björn Frostell och hans forskarkollegor sedan kommer fram till ska kunna användas i en pågående debatt och diskussion runt ämnet fiskodling.
 
Björn Frostell tillägger att en ökad fiskodling också skulle kunna ge nya kategorier svenskar en möjlighet att arbeta med akvakultur.
 
– Det finns en hel del människor som flyttar till Sverige från andra länder, och där har dessa människor ofta arbetat med eller nära jordbruk och fiskenäring, säger Björn Frostell.
 
/KTH
 
/FoodMonitor 
 

t20