Nytt foder ska ge
lönsammare mjölkproduktion
Lantmännen Lantbruk lanserar i september ett nytt Nötfor-sortiment för mjölkkor. Genom bättre näringsförsörjning, lägre proteinhalt och högre fodereffektivitet vill man med detta foder bidra till en lönsammare svensk mjölkproduktion.
Det nya fodret har utvecklats under fyra års tid och testats på Lantmännen Lantbruks försöksgård Nötcenter Viken utanför Falköping samt på mjölkgårdar från norr till söder, meddelar man. Fodret är ett resultat av ett forskningssamarbete med holländska Agrifirm och norska Felleskjøpet.
– Det nya fodret ger högre fodereffektivitet och därmed förutsättningar till en mer lönsam mjölkproduktion. Svensk mjölkproduktion befinner sig just nu i en pressad situation med låg lönsamhet och genom att satsa på innovation så hoppas vi kunna bidra till ett mer konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, kommenterar Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk, i samband med ett pressmeddelande.
Utöver hög fodereffektivitet har kons möjlighet till näringsförsörjning varit i fokus under utvecklingsarbetet. Särskilt tidigt i laktationen har näringsförsörjningen stor betydelse för kons hälsa och därmed produktivitet. Genom en optimerad aminosyrasammansättning säkerställs näringsförsörjningen, en viktig faktor för att få friska och högpresterande djur.
– Vi har under utvecklingsarbetet lagt stor vikt vid att maximalt utnyttja fodrets resurser. Vi har bland annat lyckats sänka proteinhalten i fodret utan att påverka proteinhalten i mjölken, det påverkar inte bara foderekonomin positivt, utan ger också mindre kväveutsläpp och därmed mindre kvävebelastning på gården, säger Kajsa Öhman, produktchef för Nötfor, Lantmännen Lantbruk.
/FoodMonitor

t20