Brist på ekologiska råvaror
Efterfrågan på ekologiska livsmedel fortsätter öka, inte minst av hälso- och hållbarhetsskäl. Men bristen på råvaror gör att den svenska livsmedelsindustrin får allt svårare att möta konsumenternas ökade sug.
– Allt fler företag inom den svenska livsmedelsindustrin strävar efter att bredda sitt sortiment av ekologiska livsmedel, men utvecklingen hotas av en ökande brist på råvaror, kommentar Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.
Enligt en enkät som Livsmedelsföretagen genomfört bland medlemsföretagen har ekologiskt blivit ett allt viktigare nischsegment för den svenska livsmedelsindustrin. Åtta av tio företag arbetar nu med att försöka bredda sitt ekologiska sortiment och vart tionde företag som i dag har ekologiska livsmedel i sitt sortiment siktar på att gå helt över till ekologiskt.

Enligt Carl Eckerdal blir dock dessa ambitioner allt svårare att uppnå. Hela 75 procent av företagen med produktion av ekologiska livsmedel pekar i enkäten på att det råder säsongsvis eller permanent brist på ekologisk råvara. Det är betydligt fler än för ett år sedan.

– Ja, det kan bli allt svårare att mätta konsumenternas ekosug, konstaterar han.

Fakta: Butikernas försäljning av ekologiskt fortsatte öka kraftigt under första halvåret. Exempelvis redovisar ICA en försäljningsökning på över 50 procent. Källa: DN
/FoodMonitor

t20