”Ägg borde nyckelhålsmärkas”
”De gamla rekommendationerna om att äta högst 2-3 ägg i veckan, som är baserat på missvisande varningar för kolesterol lever kvar på många håll trots att ägg är ett hälsosamt val av nyttigt fett”. Det konstaterar näringsexperten Christer Rosén som disputerad inom Livsmedelsteknik, angående en färsk undersökning som visar att sju av tio svenskar fortfarande tror att kolesterol är skadligt för hälsan.

– Sammansättningen av fettsyra i vanliga svenska ägg överensstämmer i stort sett helt med de nya svenska och nordiska rekommendationerna, fortsätter Christer Rosén, som arbetat med äggbaserade nutritionsprodukter sedan slutet av 90-talet.

Undersökningen är genomförd på uppdrag av branschorganisationen Svenska Ägg som menar att Livsmedelsverkets gamla felaktiga rekommendationer gällande kolesterolintag lever kvar hos många och att myndigheterna inte informerat tillräckligt om den förändrade synen på kolesterol.

I USA har en expertgrupp tagit fram ett förslag till nya nationella kostråd där kolesterol helt plockats bort från listan över riskabla näringsämnen. De nya kostråden i USA bygger på nyligen utförda studier som visar att det inte finns något samband mellan intag av kolesterol från mat och kolesterolhalten i blodet (så kallad serumkolesterol). Istället betonas hälsoriskerna med socker och snabba kolhydrater.

– Livsmedelsverket har gjort en liknande förändring men utan att upplysa om att deras tidigare rekommendationer att begränsa intaget av ägg, var felaktig. Undersökningen som vi har genomfört, där sju av tio fortfarande tror att kolesterol är farligt, är ett bevis på att informationen inte nått fram, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare för branschorganisationen Svenska Ägg.

Enligt branschorganisationen är ägg näringsmässigt ett av de mest kompletta livsmedel som finns. En äggfrukost är långt nyttigare än en frukost med nyckelhålsmärkta produkter i form av sötad yoghurt och sockrade flingor.

– Vi har lagt fram som förslag till Livsmedelsverket att ägg borde nyckelhålsmärkas, eftersom ägget lever upp till märkningens kriterier. Syftet med nyckelhålsmärkningen är att göra det enklare för konsumenter att göra hälsosammare val. Som det ser ut idag styrs konsumenten att välja livsmedel som jämfört med ägg är sämre ur ett hälsoperspektiv, säger Astrid Lovén Persson.
/FoodMonitor

t20