Äldre prioriterar svenskproducerat
Tillsatsfri, sockerfri och kravmärkt mat kommer att prioriteras mer bland oss svenskar det kommande året. Det visar en Sifo-undersökning bland 1 199 personer i olika åldersgrupper.
En tredjedel svarade också att de kommer att köpa mer svenskproducerad mat, ett svar som var vanligast bland de äldre, medan yngre i större utsträckning kommer att välja ekologiskt. Tydligast var skillnaden i åldersguppen 56-79 å där 37 procent kommer att fokusera på svenskproducerat mot 32 procent i åldersgruppen 15-34 år.
Den näst största förändringen svenskarna kommer att göra framöver är att köpa mer ekologisk mat. 29 procent uppger detta, och då främst de yngre (33 procent av de mellan 15-34 år jämfört med 23 procent av dem som är 56-79 år). Det är också fler kvinnor än män som kommer att prioritera ekologisk mat mer framöver.
– Mat har tagit en allt större plats i mångas liv, det är en högt prioriterad del av vår vardag. Men det räcker inte längre att maten smakar bra eller gör gott – nu vill vi också försäkra oss om att råvarorna är producerade på ett schysst sätt, Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna som låtit genomföra undersökningen.
Undersökningen visar också att 19 procent av svenskarna kommer att prioritera mat fri från tillsatser, att 17 procent kommer att välja mer sockerfri mat och att 14 procent kommer att satsa på kravmärkt mat i större utsträckning än de gör nu.
/FoodMonitor

t20