Dålig diet sänker barns IQ
En diet med högt innehåll av fett, socker, och bearbetade livsmedel sänker små barns IQ. Det har forskare i Storbritannien kommit fram till. Runt 4 000 barn undersöktes.
 
”Det finns bevis för att en dålig diet med mycket fett, socker, och bearbetad mat tidigt i barndomen kan associeras med en liten minskning i IQ senare i barndomen”, säger forskarna i sin vetenskapliga artikel i Journal of Epidemiology and Community Health.
 
Forskarna fann också att en ”hälsosam diet med högt intag av näringsrika livsmedel … kan ge små ökningar av IQ.”
 
De barn som undersöktes var i åldrarna tre respektive åtta och ett halvt år. Det största fallet i IQ som registrerades var 1.67 poäng på skalan.
 
Anledningen till att små barn påverkas så mycket av sin diet är att hjärnan växer snabbast under de tre första levnadsåren.
 
Forskarna säger också att om IQ sänks tidigt i barndomen så kan inte förändringen återställas genom att senare förbättra dieten.
 
Läs forskarnas rapport här!
 
/FoodMonitor
 
FoodMonitor-Fakta:
I undersökningen användes Wechsler Intelligence Scale för barn.
 

t20