majs_storKraftigt stigande majspriser
USDA, USA´s jordbruksdepartement, sänkte majslagren i USA mer än väntat varpå majspriserna gick upp kraftigt. Vetepriserna i sin tur ökade till årets högsta nivå på börsen såväl i Paris som i Chicago.
 
Enligt amerikanska Agriculture förväntas det utgående lagret av majs för säsongen 2010/ 2011 bli 675 miljoner bushels, vilket är en nedgång jämfört med USDA:s, januarirapport, och betydligt lägre än vad analytikerna förutspått.
 
Enligt prognosen sjunker då lagret i förhållande till konsumtionen till 5 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan 1995/1996, skriver Agriculture.
 
/FoodMonitor

t20