Familjen Kamprad Stiftelse ger Karlstads Universitet nobben
Forskare på Karlstads Universitet, under ledning av professor Per Kristenssen på Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, ville enligt uppgift ha totalt cirka 1.3 miljoner kronor av Familjen Kamprad Stiftelse för projektet ”hur kan förpackningar bidra till minskat livsmedelssvinn i småhushåll”. Men man fick nobben. Detta enligt handlingar FoodMonitor tagit del av.
”Vi vill att småhushåll ska kunna köpa livsmedel i förpackningar anpassade efter dessas behov och att detta leder till minskat livsmedelssvinn. Det sökta projektets mål är att ta fram och sprida kunskap för att förverkliga detta”, skriver universitetet i sin ansökan till stiftelsen.
”Fokus från miljöorganisationer och lagstiftare har legat på att minimera mängden förpackningsmaterial, att få mer förnybart material och återvinna materialet. Tyvärr har förpackningens funktion, att skydda innehållet från att gå till spillo, inte fått samma uppmärksamhet. Detta är speciellt olyckligt när det gäller livsmedel.”
Stiftelsen ger universitet nobben men lämnar ingen motivering till sitt beslut.
/FoodMonitor 

t20