Ny forskning:
Ökningen av barndiabetes planar ut
Ny forskning vid Umeå universitet tyder på att den kraftiga och långvariga ökningen av typ 1-diabetes hos barn och ungdomar i Sverige verkar ha upphört och debutåldern för sjukdomen stiger. Forskningen publiceras nu i tidskriften Diabetes.
  
I en befolkningsbaserad nationell studie visar forskarna ett tydligt trendbrott sedan antalet fall av diabetes typ 1 (tidigare kallad barn- och ungdomsdiabetes) i Sverige har ökat dramatiskt under flera årtionden.
 
Tidigare rön har beskrivit en fördubbling av antalet nya fall sedan slutet av 1970- talet och liknande trender har rapporterats från många andra länder i Europa. Minskad ålder vid sjukdomsdebuten har också varit en klar tendens. Nu ökar debutåldern igen.
 
Orsakerna till den dramatiska ökningen är oklar men har delvis ansetts vara livsstilsfaktorer som ger snabb vikt- och längdökning hos små barn, faktorer som visats vara riskfaktorer för sjukdomen på individnivå. Den utplaning av diabetestrenden som forskarna nu kan beskriva är parallell med en stabilisering av andelen överviktiga barn i Sverige, enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet.
 
/FoodMonitor

t20