Barnfamiljer vill
få maten hemskickad
MatHem har låtit genomföra en undersökning bland 327 slumpvis utvalda personer som får bolagets nya mattidning ”Magazine MatHem” i brevlådan i Stockholm och Uppsala. Undersökningen visade bland annat att det är barnfamiljer som är mest intresserade av att handla mat på nätet.
 
Undersökningen som genomförts av Synovate och Bring Citymail visar bland annat att intresset för att handla mat på nätet är högt. Hela 18% säger sig vara ganska eller mycket intresserade. Lägger man till de som är lite intresserade blir siffran hela 36%.
 
13% säger sig ha för avsikt att börja eller fortsätta handla sina matkassar på nätet.Av de som aldrig provat var det 6 som hade för avsikt att göra det.
 
Den grupp av de tillfrågade som visade störst intresse för att handla mat på nätet var barnfamiljer där 23% sade sig vara intresserade medan motsvarande siffra för de som inte hade barn var 5%.
  
Fakta:
Målgrupp:  Urval av 100 000 hushåll inom Stockholm/Uppsala
Antal intervjuer:  327
Intervjumetod: Rekrytering via telefon, undersökning via web
Intervjuerna genomfördes under perioden:  20101201-20110115
 
/FoodMonitor

t20